Rørlægning på Eskovvej og Stranddalen – arbejdet er udsat!

En grundejer har kontaktet Skive Kommune, da han er bekymret for det arbejde, ejerforeningen ønsker at udføre, til håndtering af overfladevand i Eskov Strandpark.

Som følge heraf skriver Skive Kommune:
”I bliver således nødt til at sætte jeres planlagte arbejde i bero, indtil vi har styr på, at I har de tilladelser det kræver at udføre arbejdet.”

Arbejdet med ny rørlægning er dermed udsat på ubestemt tid.
Bestyrelsen kontakter kommunen for at aftale et møde om det videre forløb.

 

Denne orientering sættes desuden som opslag i info-skabe og lægges på facebook-siden.