Træer og beplantning på grunden

Som i det øvrige samfund gælder også i Eskov Strandpark, at der ikke bør findes beplantninger på grunden, der ved skygge eller uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne. 

Denne norm giver god mening, da mange grundejere gerne vil have et lyst område med god udsigt. 

Det kan være forskelligt, hvornår den enkelte synes, et træ er for højt eller for bredt. Hvis en grundejer synes, at naboens træer er for høje, opfordres til, at man snakker sammen med naboen og gennem dialog finder en løsning. 

 

Beskæring mod offentlig vej eller sti

Skive kommunes regelsæt:
Grænser din ejendom op til en offentlig vej eller sti skal du klippe og beskære din beplantning til skel, så den bedst muligt holdes inde på dit private område. Dette gælder også for ejere af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej/sti i byområder, herunder sommerhusområder mv., hvor der administreres efter privatvejslovens afsnit I, III og IV.

Beplantningen skal beskæres af hensyn til trafiksikkerheden, færdslen generelt og vedligeholdelsen af vejarealet, og ved eventuelt reparation af nedgravede kabler.

Beskæring er speciel vigtigt af hensyn til svagtseende, handicappede og fodgængere med barnevogn.

Skitsen herunder viser, hvordan hække, træer og buske skal være klippet langs offentlige veje, fortov og stier.

Læs evt. mere på https://www.skive.dk/borger/transport-trafik-og-veje/veje/grundejerforpligtigelser/