Bådelaug

Bådelaugets bestyrelse 

Formand                  Jesper Bærentzen                       4044 5387
Kasserer                  Klaus Roed Sommer                    3152 2311
Sekretær                 Leif Petersen                               2031 1580
Bestyrelsesmedlem   Torben Jensen                            2048 5469
Bestyrelsesmedlem   Carsten Bendtsen Nielsen            2979 3098

Ejere af sommerhus i Eskov Strandpark er automatisk medlem af bro og bådelauget.
Nøglen til bommen kan købes for 100 kr. ved henvendelse til kassereren.

Traktorlaugets bestyrelse

Frits Grunnet                          2022 8745
Per Møllenberg                        2986 1941
Klaus Roed Sommer                3152 2311

Indmeldelse til en fra bestyrelsen. Engangsgebyr    1.000 kr.
Årligt kontingent ca.                                                350 kr.

Nøgle til traktor: Henvendelse Per Møllenberg

Traktoren må kun benyttes til udsætning og optagning af både.
Udsætning og optagning af både for gæster 50,00 kr. hver vej.