Bådelaug

Bådelaugets bestyrelse 

Formand                  Jesper Bærentzen                       3048 5377
Kasserer                  Klaus Roed Sommer                    3152 2311
Sekretær                 Ole Brokholm Petersen                5223 8072
Bestyrelsesmedlem   Torben Jensen                            2048 5469
Bestyrelsesmedlem   Carsten Bendtsen Nielsen            2979 3098
Suppleant                 Leif Petersen

Ejere af sommerhus i Eskov Strandpark er automatisk medlem af bro og bådelauget.
Nøglen til bommen kan købes for 100 kr. ved henvendelse til kassereren.

Traktorlaugets bestyrelse

Klaus Roed Sommer                3152 2311
Per Møllenberg                        2986 1941
Steen Daugaard Sørensen        4026 2987
Torben Jensen                         2048 5469
Jesper Bærentzen                    3048 5377

Indmeldelse til en fra bestyrelsen. Engangsgebyr    1.000 kr.
Årligt kontingent                                                     350 kr.

Nøgle til traktor: Henvendelse Klaus Roed Sommer

Traktoren må kun benyttes til udsætning og optagning af både.

Udsætning og optagning for gæster til betalende medlemmer af Eskov Traktorlaug koster 50 kr. pr. båd/fartøj.

Betales til MobilePay 3152 2311 (Klaus Roed Sommer) inden påbegyndelse.