Bestyrelsen

Torben Snedker

Formand

Kurt Pehrson

Kasserer

Erik Linde

Næstformand

Lissa Højmose

Medlem

Svend Marcussen

Medlem