Vejenes tilstand & Grenpladsen

Vejenes tilstand efter en våd juli

Den seneste udbedring af vejene har været meget holdbar og er det fortsat for en stor del.

Vi kan dog konstatere, at det rekordstore nedbør i juli måned har været hård ved Kystvejen samt det første ”kryds” med stikveje på Stranddalen.

Bestyrelsen kontakter leverandøren for en udbedring af huller m.v. Arbejdet kan dog først udføres, når vejret er til det og de nuværende hyppige byger og regnskyl er aftaget.

Ristene langs Kystvejen var tilsandede efter de store regnskyl i juli måned. De er nu gravet fri, så vandet igen kan rende ned i rørene i stedet for på vejen. Alle er i øvrigt velkomne til at skrabe en rist fri i ny og næ, hvis man ser, der er hindringer for vandets frie løb.

Efter sommerferien og sommerens øgede trafik, vil bestyrelsen tage en runde på alle stikveje for at vurdere, hvor der er behov for yderligere grus eller andet. Hvis der enkelte steder er et generende hul i vejen, er grundejere velkomne til at hente en spandfuld/trillebørfuld grus på gruspladsen til at fylde i hullet.

Vi vil igen opfordre til at skåne vores sårbare rabatter, så vi holder tilbage for hinanden på en sidevej eller indkørsel. Ligeledes opfordres der til, at der heller ikke parkeres i rabatterne. På den måde kan vi bibeholde de fine grønne rabatter vi har.

Grenpladsens forskønnelse

Entreprenøren planlægger at forskønne grenpladsen i løbet af sensommer/efterår.

Når vi har den konkrete startdato, vender vi tilbage med flere oplysninger.