Grenpladsen er klar til brug

Forskønnelsen af grenpladsen er nu færdig – og med et godt og flot resultat.
Pladsen må gerne benyttes.

Vejen rundt om pladsen er ensrettet.
Kør ind ad første vej og rundt om den nye vold.
Læs haveaffaldet af, hvor der ikke er vold, og kør ud via den nye p-plads.

Husk at smide haveaffaldet så langt ind på pladsen som muligt. Den nye grusvej er ikke til affald 😉

Det gamle skilt med “Bålpladsen” bliver skiftet ud med et nyt skilt, der også viser kørselsretningen.

Rigtig god fornøjelse – og sig det gerne videre til din nabo 😉