Forbedring/udskiftning af dræn * Nyt bestyrelsesmedlem

Orientering om forbedring/udskiftning af dræn – juni 2021

Der er indgået aftale om følgende arbejder, der udføres i juni 2021:

  1. Etablering af afløb på Kystvejen, så vandet fremover løber i drænrør og ikke ned ad vejen
  2. ”Vejskrab” på udvalgte steder, så regnvand løber væk fra vejen i stedet for at ligge som pytter på vejen
  3. Udskiftning af dræn på en del af Stranddalen – fra Stranddalen 14 til marken mod nordvest

Punkt 1 og 2 starter den 2/6 og ventes afsluttet efter et par dage.
Punkt 3 starter mandag den 7/6 og ventes afsluttet inden for 2 uger.

Ved udskiftning af dræn på Stranddalen bliver de nye rør lagt i sand, så de kan ligge stabilt i mange år. Det er derfor nødvendigt at bortgrave jord, så der bliver plads til sand og nye rør. Den bortgravede jord bliver placeret ved sand/grusdepotet.


Nyt bestyrelsesmedlem

Agner Jensen er trådt ud af bestyrelsen, da han ikke længere er grundejer i Eskov Strandpark.
Agner har ydet en stor indsats som medlem af grundejerforeningens bestyrelse og vandværkets bestyrelse i mange år. Tak til Agner for indsatsen gennem årene!

Nyt medlem af bestyrelsen er Svend Marcussen, der blev valgt som suppleant på seneste generalforsamling.