Bådlauget: Oprydning på stranden

Hej Alle bådejere i Eskov

Vi har i Bådlaugets bestyrelse længe haft et ønske om at få ryddet op i gamle defekte joller og grej på stranden og har i samarbejde med advokat og politi fundet en løsning.

Derfor beder vi venligst folk med både eller grej på stranden tage stilling til om tingene er brugbare og bliver brugt og rydde defekte ting væk. Stranden er ingen losseplads eller opbevaringsplads.
(Både der bliver brugt må selvfølgelig gerne blive liggende.)

Vi beder derfor venligst alle mærke deres både op med tydelig adresse hvis de ønsker at beholde deres både ( Inden d. 1. August 2021)

Derefter vil der i samarbejde med Politi blive ryddet op i efterladte joller og grej

Eventuelle spørgsmål ring til Klaus tlf. 31522311 eller Jesper 40445387

Mvh. Bådlauget