Rørlægning på Eskovvej og Stranddalen – supplerende information

Bestyrelsen har modtaget henvendelser fra enkelte grundejere på Eskovvej, der har stillet nogle spørgsmål til projektet om den planlagte lukning af vejen og om lovligheden af dette.

Entreprenøren har bekræftet, at det er lovligt at lukke vejen, hvis det bliver varslet i god tid. Med et varsel på mere end 2½ måned mener bestyrelsen, at denne betingelse er overholdt.

Det er desuden blevet undersøgt, om der kan laves en omkørsel under gravearbejdet, så kørsel til og fra Eskovvej/Stranddalen er muligt i arbejdsperioden. Det er muligt at lave en omkørsel med køreplader, men det vil koste 128.000 kr. Bestyrelsen finder det ikke forsvarligt at afholde denne store omkostning til en omkørsel i forventeligt 7 uger.

Der bliver derfor ikke etableret en omkørsel. Dele af Eskovvej/Stranddalen vil således være spærret i arbejdsperioden på henholdsvis 3 og 4 uger som tidligere oplyst.