Arbejdsdag i Eskov den 3/9 og 4/9 2022

Kom og vær med til efterårets arbejdsdage i Eskov
– lørdag den 3. september kl. 10-16 og søndag den 4. september kl. 10-16.

Opgaven ved efterårets arbejdsdag er udskiftning af tag på shelters, da de er utætte. De nuværende tag med jord/græs erstattes af tagpap.

Det er en stor opgave, der ventes at tage to dage, så efterårets arbejdsdage er

  • lørdag den 3/9 kl. 10 – 16: Udskiftning sheltertag
  • søndag den 4/9 kl. 10 – 16: Udskiftning af sheltertag

Svend Marcussen er tovholder begge dage.

Har du lyst og lejlighed til at deltage en af/begge dage, er du velkommen til at tilmelde dig hos Svend (svendmac@mail.dk) eller blot møde op på dagen kl. 10 ved grillhuset (begge dage eller blot den ene dag). Medbring gerne skovl, trillebør, stige.

Efterlysning: Vi mangler én, der har lyst til at koordinere frokost begge dage. Kontakt Svend, hvis det er en opgave for dig – så håndværkerne kan få noget at styrke sig på.